måndag 15 september 2008

Vänskapsdefinition enligt Bibeln

En vän visar alltid kärlek,
en broder är till för att hjälpa i nöden.
Ords 17:17

Den som söker vänskap överser med ett fel,
den som ältar det driver bort sin vän.
Ords 17:19

Vännens slag ges i trofasthet,
men ovännens kyssar i överflöd.
Ords 27:6