söndag 5 oktober 2008

Människans behov av relationer

"Vi söker kontakt och kommunicerar med andra människor för att få kännedom om och stimuleras av deras sätt att känna och tänka. Vi känner hemhörighet och trygghet i relationer där vi känner igenom oss och finner oss accepterade. Det ger stöd för utmaningen att våga växa och vidga våra cirklar."

- Bengt Grandelius i boken "Att sätta gränser - ett villkor för växande"