söndag 6 februari 2011

Frontlinjen - våra hjärtan

"Människan är en varelse som lever i en dynamisk spänning mellan gott och ont, och frontlinjerna i kampen mellan gott och ont går rakt igenom hennes eget hjärta, hennes egen personlighet, hennes eget jag."

Folke T. Olofsson i tidskriften Keryx