söndag 4 oktober 2009

Den Helige Andes agenda

"Anden har ingen egen agenda vid sidan om Jesus"
Niklas Piensoho