tisdag 3 februari 2009

Vad kärlek är


Kärlek är nog ett av de mest missförstådda och missbrukade ord som finns. Inte bara Hollywood, utan hela vårt västerländska tänkande påverkar vår bild av kärlek och därmed också vår bild av vem Gud är. Han som ÄR kärlek. Läste för en tid sedan några väldigt - som jag tycker - visa och tänkvärda ord om detta. Läs och begrunda:

"Kärleken är alltid mild" - Detta har blivit den vanligaste tolkningen av kärlek som vardagligt begrepp. Missuppfattningen, när den överförs till ett kristet sammanhang, reducerar kärleken till en stympad version av nåden. Nåden är i allra högsta grad, en viktig del av kärleken, men kärleken kan inte reduceras till enbart nåd. Nåd är nåd och kärlek är kärlek. Det finns en anledning till att de två är skilda begrepp. Allt som kännetecknar nåden ryms i kärleken, men nåden täcker inte in hela kärleksbegreppet.

(...)

Kärleken är Guds sanna natur. Sanning och rättvisa är självklara beståndsdelar av kärleken, på samma sätt som nåden. Vid vissa tillfällen kan det råda ett spänt förhållande mellan sanning och nåd, men så är aldrig fallet mellan sanning och kärlek. Kärlek utan sanning är inte längre kärlek. Det skulle innebära ett diametralt motsatsförhållande mot Paulus påstående att kärleken gläds med sanningen (1 Kor 13:6)

(...)

Gud är kärlek. Det betyder att vi bara kan få veta vad kärlek egentligen är om vi känner Gud och om vi studerar Guds sätt att handskas med människor igenom Bibeln. Däremot kommer de flesta av oss fram till vår uppfattning om Gud från motsatt riktning, i följande ordning:
1. Vi utgår från vår egen tolkning av vad kärlek är (som i de flesta fall har formats av samhällets sekulariserade/romantiska uppfattning)
2. Därefter läser vi om att "Gud är kärlek".
3. Sedan går vi vidare till att projicera vår sekulariserade/romantiska uppfattning på Gud.
Med andra ord definierar vi "Gud" utifrån den uppfattning om kärlek som vi redan har bildat oss. Det vi borde göra istället är att definiera kärlek utifrån vad Bibeln lär oss om Guds natur.


Ur boken "Kärlekens 3 färger" av Christian A Schwarz

måndag 2 februari 2009

Palestinska ambulanser som bombtransporterKika på den här... Kanske något för Ohly och Linde att fundera över innan man fördömer Israel alltför hårt för att de reagerar emot läget de utsätts för. - Eller vad sägs om att själv inte vara säker på att ambulansen som kör förbi ditt hus innehåller en sjukvårdsbehövande eller ett gäng bomber med målet att användas emot dina barn?

Ohly är ute och cyklarMåste bara få kommentera Lars Ohlys och Hans Lindes artikel i Svenskan idag. Ett riktigt lågvattenmärke. Nog för att svensk media är synnerligen pro-palestinsk - vilket är upprörande nog - men att en partiledare uttalar sig såsom Lars Ohly gör är skrämmande. Vad sägs om följande:

"Fred är inte frånvaron av bomber. Massakern i Gaza är endast kulmen på en lång rad av övergrepp från den israeliska statsmakten.
Så länge Israel vägrar respektera palestiniernas mest grundläggande mänskliga rättigheter kommer förhandlingar inte att kunna leda till fred."


Har det gått Ohly och Linde totalt förbi att Hamas under år och månader skjutit raketer mot Israel, utan att behöva ta konsekvenserna av det? Har det gått dem förbi att Israel också gång på gång fått se sina civila dödas av självmordsbomare när de sitter på café med familjen, åker bussen till skolan eller bara är ute och promenerar? Vad säger Ohly och Linde om alla gånger ambulanser matas med bomber i låtsasgravida kvinnors magar? Utan att på något sätt önska krig över huvud taget; men har de ingen förståelse för att måttet kan bli rågat för Israel någon gång? Borde det inte vara relevant för Ohly och Linde att också markera emot Hamas agerande? Vad kommer det sig att de istället bara i en passus av två-tre meningar nämner Hamas attacker mot Israel och då poängterar att man absolut inte kan ge dem skulden för kriget. Detta trots att dessa uppenbarligen börjat bombningarna och att de dessutom är en terroristorganisation med det uttalade målet att förinta Israel.

Att Hamas dessutom medvetet använder sig av mänskliga sköldar och därmed utsätter sitt eget folk för ett oerhört lidande, borde Ohly och Linde vara väl medvetna om. Det är inte lätt för Israel att försvara sitt land och samtidigt skydda oskyldiga kvinnor och barn när Hamas gömmer vapnen bland civila och gärna - och medvetet - offrar sina medborgare för det "högre" syftet att utplåna Israel. Frågan är hur långt VÅRT tålamod skulle vara om vi i åratal skulle attackeras på liknande sätt av vårat grannland? Det är inte lätt att skapa fred med den som vill förinta en... - Är inte just rätten till existens den mest grundläggande rättigheten av alla mänskliga rättigheter?

Dagens lilla tips

Seså! Vad fin den är va? Min lilla klocka som jag just fått in på bloggen. Hittade den på Clocklink.com. Får bli dagens tips...:)

söndag 1 februari 2009

Din framtid avgörs idag


"Hemligheten till din framtid ligger gömd i dina dagliga rutiner."

Stefan Salomonsson, pastor
Lyssna
.