onsdag 31 augusti 2011

Det mänskliga hjärtats värkande avgrund


"Den enda person som kan tillfredsställa det mänskliga
hjärtats värkande avgrund är Jesus Kristus"

Oswald Chambers


Varje människa söker. Vad hon söker vet hon inte alltid. Kanske inte ens att. Och ofta söker hon på helt fel ställe.

Då hon i mötet med sitt eget hjärtas värkande avgrund försmäktar i sin ensamhet, blundar hon därför ofta och - eller - springer än snabbare i jakten på sanningens substitut. Men det där värkande behovet efter något mer, något djupare, något närmare, kan inte tillfredsställas hos någon annan än den som skapat det. Gud själv.

Det är först i det förkrossande mötet med den allsmäktige, väldige, Gud som skapat den person som är "jag" som mitt inre mättas. Med hans goda. Med Honom själv.

Då, i det mötet, kan hon som psalmisten säga: "Och när jag har dig så strävar jag efter inget i världen." (Psalm 73:25)