torsdag 6 november 2008

Glädjekällor!


"Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i Den Helige Ande."
Rom 14:17
"Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder."
Hebr 1:9

"Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet "
Luk 4:18

"Dina ord kom och jag åt dem, ja, ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje, ty jag är uppkallad efter ditt namn, Herre, härskarornas Gud. "
Jer 15:16
"Med fröjd skall ni ösa vatten ur frälsningens källor."
Jes 12:3

"För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er, och för er är det säkrast så."
Fil 3:1