torsdag 23 april 2009

Tre citat - tre ämnen

Citat 1 - Absurd världsbild
"Du är barmhärtig, o Hitler. Det förstår jag när jag ser mig omkring. Dessa grymma handlingar, utförda av apors avkomma. Du var vis, o Hitler, som utrotade en del av dessa vildsvin."
Poeten Sa'd Al-Bawardi om judarna, publiserad i den saudiska dagstidningen Al-Jazirah.
Det muslimska hatet mot judarna tillåts uppenbarligen att frodas i arabvärldens media.

Citat 2 - Hotad världsbild
"Demokrati (eller diktatur) är inte en plats man kommer till, utan det är en ständigt pågående resa."
Mats Tunehag i tidningen Världen idag, med anledning av
de senaste årens hot mot yttrande och religionsfriheten i Sverige och EU.

Risken är att vi tar den svenska demokratin alltför självklar och därför inte ser hur den steg för steg naggas i kanten av de krav, lagändringar och hot som inskränker yttrande- och religionsfrihet, allt i toleransens namn.

Citat 3 - Förändrad världsbild
"Den moderna frikyrkan är belåten och accepterad. Och vill inte stöta sig med någon. Och gör det inte heller. Men intresset för den moderna frikyrkan är väldigt mycket mindre än för tre generationer sedan. Något har tappats bort på vägen. Och det verkar som om vi inte riktigt vet vad det är, eller ens vet att något har tappats bort."
Stefan Swärd i Världen idag, med anledning av frikyrkans utveckling i Sverige.

Tyvärr nog en alltför sann analys av läget i de Svenska frikyrkoförsamlingarna...

Inga kommentarer: